تابان مهر شرق | تولید قطعات بتنی| تولید جدول | تولید کفپوش بتنی| تولید سنگدال | بلوک بتنی


بلوک بتنی

بلوک بتنی

 Ø¨Ù„ÙˆÚ© های سبک بتنی:

بلوک سبک بتنی (مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 7782) به بلوک هایی گفته Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ چگالی آنها حداکثر 1700 کیلوگرم برمتر مکعب باشد. بلوک سبک از سیمان، ماسه، آب Ùˆ سبک دانه های طبیعی یا صنعتی  Ø³Ø§Ø®ØªÙ‡ Ù…ÛŒ شود.

سبک دانه های طبیعی به عنوان پوکه معدنی نظیر پوکه بستان آباد (Pomis) و پوکه قروه (Scoria) و سبک دانه های صنعتی به صورت رس منبسط شده (لیکا) و سبک دانه ها که الزامات استاندارد ملی ایران را برآورده می سازد قابل استفاده می باشد.

بلوک های معدنی :

این بلوک از مخلوط سبک دانه های طبیعی با سیمان Ùˆ آب بدست Ù…ÛŒ آید. برای حفظ سبکی  این قطعات، مقدار ریزدانه طبیعی کاهش یافته Ùˆ محصول نهایی با تخلخل بالا تولید Ù…ÛŒ شود. جرم حجمی بلوک های سبک معدنی کمتر از 1200 کیلوگرم بر متر مکعب Ùˆ مقاومت آنها حداقل 30کیلوگرم بر سانتی متر مربع Ù…ÛŒ باشد. از جمله پوکه های معدنی بسیار مناسب برای تولید این بلوک ها، پوکه معدنی بستان آباد Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ دارای وزن مخصوص Ú©Ù… Ùˆ مقاومت بالا در ترکیب با مواد سیمانی Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ در بلوک های معدنی تولیدی شرکت تابان مهر شرق  نیز از این پوکه ها استفاده Ù…ÛŒ شود.

بلوک های صنعتی :

این بلوک از مخلوط سبک دانه های صنعتی (لیکا) با سیمان Ùˆ آب بدست Ù…ÛŒ آید. جرم حجمی بلوک های سبک صنعتی کمتر از 900 کیلوگرم بر متر مکعب Ùˆ مقاومت آنها حداقل 30کیلوگرم بر سانتی متر مربع Ù…ÛŒ باشد. ضخامت جداره بلوکهای توخالی برای بهره گیری بیشتر از ویژگی های عایق کاری آنها بیش از بلوک های سیمانی معمولی است ( حدود 3 سانتی متر ). بلوک های سبک  در انواع مختلف جهت دیوارهای پیرامونی Ùˆ تیغه داخلی تولید شده Ùˆ دارای کاربردهای گسترده ای در ساخت انواع دیوارهای پوشش خارجی ØŒ جدا کننده Ùˆ نما Ù…ÛŒ باشند.

 

 

ویژگی ها و مزایای بلوک سبک بتنی ساخت شرکت تابان مهر شرق:

وزن Ú©Ù… : وزن Ú©Ù… بلوک های لیکا باعث کاهش وزن بار مرده ساختمان Ùˆ نیروی موثر زلزله شده Ùˆ نیز زمان Ùˆ هزینه اجرای کار را تقلیل Ù…ÛŒ دهد. وزن دیوار چیده شده با بلوک سبک  در مقایسه با مصالح سنتی مانند آجر 5/2 برابر کمتر است.

 

مقاوم در برابر آتش : مقاومت اجزای سازه ای در برابر آتش سوزی بر اساس مدت زمانی سنجیده می شود که این اجزا می توانند آتش را بدون سوختن و فرو ریختن تحمل کنند. دانه های لیکا در دمای 1200 درجه سانتی گراد تولید می شوند که می توانند شوک های حرارتی تا دمای 1100 درجه سانتی گراد را تحمل نمایند. هر متر مربع دیوار حدود 3 ساعت مقاومت دارد.

عایق صوتی : ویژگی های سطح بلوک Ùˆ خواص دانه های لیکا باعث جذب صوت Ù…ÛŒ شود. میزان افت صدا از بلوک سبک  به ضخامت 15 سانتی متربرابر با  46 دسی بل Ù…ÛŒ باشد. با مصرف بلوک سبک ØŒ الزامات مبحث 18 مقررات ملی ساختمان بر آورده خواهد شد.

عایق حراراتی : استفاده از بلوک سبک  در عایق کاری دیوارهای پیرامونی، مورد تایید سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور قرارا گرفته Ùˆ بدون استفاده از هرگونه عایق دیگری، دیوار چیده شده با بلوک  به عنوان عایق همگن محسوب Ù…ÛŒ شود Ùˆ الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان را تامین Ù…ÛŒ نماید.

مقاومت : بلوک های سبک طبق آخرین استاندارد های موجود تولید می گردند و دارای مقاومت مطلوب در برابر بارهای وارده هستند. همچنین پایین بودن مدول کشسان این بلوک ها، به عنوان اجزاء پر کننده در ساختمان های مناطق زلزله خیز ، موجب افزایش دوره نوسانی ساختمان و به عبارت دیگر کاهش نیروی زلزله وارد بر ساختمان می گردد.

کارپذیری فیزیکی : بلوک سبک در اشکال و ابعاد مختلف فارسی بر و آجر تولید می شود. عملیات برش، میخ کوبی، سوراخ کاری و شیارزنی مسیرهای کابل و لوله های تاسیساتی بروی بلوک به راحتی انجام می گردد. این بلوک به آسانی با فرز بریده می شود و در صورت استفاده از تیشه تنها از محل ضربه می شکند که این ویژگی باعث کاهش پرت مصالح به میزان چشم گیری می شود.

کارپذیری با انواع ملات : شکل هندسی بلوک های تو خالی علاوه بر کاهش وزن، از هدر رفتن ملات در هنگام ساخت دیوار جلوگیری می کند.

علت استقبال از بلوک سبک  چیست؟

با توجه به زلزله خیز بودن اکثر شهرهای کشورمان، تمام سعی مهندسان در ساخت و سازها، کم کردن وزن بار مرده ساختمان ها می باشد. بلوک سبک از جمله مصالحی است که با توجه به وزن کم توانسته یکی از ابزارهایی باشد که وزن سازه ها را نسبت به محصولات مشابه به نسبت قابل توجه ای کاهش دهد.


برچسب ها:

021-44604683 :: 0912-5693356  ::  0912-3212745