تابان مهر شرق | تولید قطعات بتنی| تولید جدول | تولید کفپوش بتنی| تولید سنگدال | نیوجرسی


نیوجرسی

نیوجرسی

 

 Ù†ÛŒÙˆØ¬Ø±Ø³ÛŒ

 Ø§ÛŒÙ…Ù†ÛŒ حمل Ùˆ نقل یکی از زیربخش های اصلی در زمان بهره برداری از جاده ها Ùˆ معابر Ù…ÛŒ باشد. استفاده از حفاظهای بتنی(نیوجرسی) با ابعاد Ùˆ مشخصات مناسب در جداسازی معابر Ùˆ جاده ها، به سبب توانایی بالا در کنترل خودروهایی Ú©Ù‡ از مسیر منحرف Ù…ÛŒ شوند، Ù…ÛŒ تواند بخش قابل توجهی از خسارات جانی Ùˆ مالی تصادفات را کاهش دهد.

  Ø§ÙŠÙ† قطعه اولين بار در سال 1968 در کانادا شهر نیوجرسی مورد استفاده قرار گرفت. در ایران نیز نخستین بار در سال 1375 توسط وزارت راه وترابري با نظارت مهندسین توانمند ایراني توليد گرديد Ú©Ù‡ به منظور ايمن سازي سطح معابر Ùˆ جدا سازي خطوط، استفاده در دوربرگردانها، کنار جاده های فرعی Ùˆ نیز در رفوژ وسط خیابان های اصلی جهت ایجاد فضای سبز مورد استفاده قرار گرفت. حفاظ های بتنی مفصلی (نیوجرسی) معمولاً در طول های 1 الی 6 متری تولید میگردد Ú©Ù‡ این قطعات مسلح بوده Ùˆ دارای اتصالات جانبی جهت نصب یکنواخت Ù…ÛŒ باشند. سهولت در تعویض نیوجرسی های آسیب دیده یکی از مزایای این محصول در مقایسه با موانع ترافیکی Ù…ÛŒ باشد. هدف از طراحی نیوجرسی به حداقل رساندن خسارت در حوادث بین شهری، جاده ها Ùˆ کاهش انحرافات Ùˆ همچنین جلوگیری از نور آزار دهنده خودرو های مقابل، در شب Ù…ÛŒ باشد.

 Ø³ÙØ§Ø±Ø´Ø§Øª عمده این محصول از سوی وزارت راه Ùˆ ترابری، سازمان راهداری Ùˆ شهرداری های مناطق مختلف جهت عملیات احداث جاده ها، مسیریابی ترافیکی Ùˆ خطوط تقسیم بزرگراه ها Ù…ÛŒ باشد.

  Ø­ÙØ§Ø¸ بتنی مفصلی ساخت شرکت تابان مهر شرق  با تاییدیه  وزارت محترم راه Ùˆ شهرسازی، نوعي جدا كننده بتنی مسلح مي باشد كه در ابعاد Ùˆ رنگ های مختلف  با مشخصات کیفی بالا تولید میگردد.

 ÙˆØ¬Ù‡ تمایز ساخت این محصول در واحد تولیدی تابان مهر شرق ØŒ بکارگیری فناوریهای نوین نظیر استفاده از بتن خودتراکم، عمل آوری با بخار Ùˆ تولید به صورت مفصلی Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ باعث سهولت در حمل Ùˆ نقل بوده Ùˆ قابلیت نصب آن به صورت مکانیزه را امکان پذیر Ù…ÛŒ نماید. 

 Ù…صالح تشکیل دهنده حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی)

 Ù…صالح مورد نیاز طبق ظوابط مرکز تحقیقات راه، مسکن Ùˆ شهرسازی به شرح ذیل Ù…ÛŒ باشد:

 Ø³ÛŒÙ…ان: خصوصیات سیمان مصرفی باید با استانداردهای ملی، ویژگی های سیمان پرتلند تیپ 1 Ùˆ 2 به شماره 389 ایران مطابقت داشته باشد.

 Ø³Ù†Ú¯Ø¯Ø§Ù†Ù‡: خصوصیات سنگدانه های مصرفی (ماسه 3- 0 ØŒ ماسه 6- 0 ØŒ شن عدسی 10-6 Ùˆ شن بادامی 25-10)  باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 302  باشد.

 Ø§ÙØ²ÙˆØ¯Ù†ÛŒ: به منظور سهولت در پر کردن قالب ها Ùˆ کاهش نسبت آب به سیمان Ùˆ دستیابی به سطح صاف Ùˆ صیقلی  Ùˆ همچنین به منظور برآورده ساختن الزانات دوام قطعات بتنی از افزودنی های مایع Ùˆ پودری با کیفیت بالا استفاده Ù…ÛŒ شود.

  Ø¢Ø¨: آب مصرفی باید صاف، تمیز Ùˆ عاری از مواد آلی ØŒ قلیایی Ùˆ اسیدی (آب شرب) باشد. خصوصیات آب اختلاط مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 14748 ( آب اختلاط بتن ) مورد استفاده قرار Ù…ÛŒ گیرد.

  Ù…یلگرد: میلگرد مورد استفاده، میلگرد استاندارد A3  با مقاومت کششی بالا (400 مگاپاسکال) Ù…ÛŒ باشد.

  Ù…فصل: مفصل های استاندارد با قابلیت تحمل ضربه، با مقاومت کششی بالا Ùˆ خواص فیزیکی Ùˆ مکانیکی ویژه طبق الزامات وزارت راه Ùˆ شهرسازی Ùˆ همچنین اداره ایمنی راه Ùˆ حریم سازمان راهداری Ùˆ حمل Ùˆ نقل جاده ای Ù…ÛŒ باشد.

 ÙØ±Ø§ÛŒÙ†Ø¯ تولید حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی) :

 Ø¨ØªÙ† مصرفی نیوجرسی تابان مهر شرق  توسط میکسر تویین شفت تمام مکانیزه تولید Ùˆ به وسیله تراک میکسر به سایت تولید حمل Ù…ÛŒ گردد. قبل از بتن ریزی، قالب روغن کاری شده، شبکه های آرماتور کنترل کیفیت شده در قالب ها قرار Ù…ÛŒ گیرند Ú©Ù‡ به منظور حفظ کاور میلگرد از اسپپسر (فاصله انداز) در اطراف این شبکه ها استفاده Ù…ÛŒ شود.  بتن به صورت خودتراکم ریخته Ù…ÛŒ شود Ùˆ به صورت خود تراز در قالب استقرار Ù…ÛŒ یابد. سطح کار پرداخت شده Ùˆ پس از ساعتی فرایند عمل آوری شروع Ù…ÛŒ شود. عمل آوری قطعات به روش بخار دهی (steam curing) Ù…ÛŒ باشد.در مرحله پایانی  بعد از عمل آوری، به محوطه انبار محصول نهایی(دپو) انتقال داده Ù…ÛŒ شود تا بر اساس سفارش هر مشتری بارگیری Ùˆ ارسال گردد.

 Ø¹Ù„اوه بر نمونه گیری Ùˆ آزمون های استاندارد هر محصول در تمام مراحل فوق الذکر، واحد کنترل Ùˆ کیفیت (QC)  Ùˆ واحد تضمین کیفیت (QA) برخط تولید نظارت کامل دارد تا در نهایت محصولات این شرکت با بالاترین استاندارد Ùˆ کیفیت مطلوب وارد بازار شود. 

 Ø´Ø±Ú©Øª تابان مهر شرق  به منظور تامین کلیه نیازهای بازار، اقدام به تولید انواع نیوجرسی استاندارد، در ابعاد Ùˆ اشکال مختلف نموده است. به بیان ساده سبد محصولات این شرکت شامل انواع حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی) مورد نیاز بازار Ù…ÛŒ باشد.

 Ù…وارد کاربرد حفاظ های بلوک مفصلی (نیوجرسی):

- جداسازی خطوط ترافیکی

- تفکیک محوطه های صنعتی

 


برچسب ها:

021-44604683 :: 0912-5693356  ::  0912-3212745